I Młodzieżowe Mistrzostwa Mazowsza w Ochronie Ludności dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych

9 miesięcy temu

W sobotę, 23 września 2023 roku, przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu odbyły się I Młodzieżowe Mistrzostwa Mazowsza w Ochronie Ludności dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Warto podkreślić, iż wydarzenie zyskało honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, a Przewodniczącym Komitetu Honorowego został Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w MSWiA.

Organizatorami Mistrzostw byli Euroregion Nysa, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu Kościelnym, przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Młodzieżowym Mistrzostwom Mazowsza w Ochronie Ludności przyglądali się Senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Martynowski, nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski Rektor Komendant Akademii Pożarniczej, nadbryg. Jarosław Piotrowski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Wicestarosta Sierpecki Slawomir Olejniczak, Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Przemysław Burzyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu Małgorzata Korpolińska, Radny Rady Powiatu Zbigniew Kopczyński, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Kamil Różański, Radca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Jacek Sokołowski, Radny Sejmiku Województwa Mzowieckiego Artur Czapliński, Komendant Powiatowy PSP w Sierpcu st. bryg. Marcin Strześniewski, Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu insp. Jarosław Ciarka, Komendanci Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych z Województwa Mazowieckiego, Ewa Jancewicz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz Alicja Wawrocka-Świeczkowska Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu wraz z nauczycielami i uczniami.

Wydarzenie to zainicjowane zostało w ramach konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”, którego celem było wspieranie systemu bezpieczeństwa poprzez rozwijanie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej oraz podnoszenie poziomu zrozumienia znaczenia bezpieczeństwa w społeczeństwie i środowisku naturalnym,
w kontekście działań z zakresu Ochrony Ludności.

Dotychczas to pierwsze takie zawody na szczeblu wojewódzkim w Polsce i odbyły się one w Powiecie Sierpeckim.

Zmagania polegały na sprawdzaniu wiedzy i umiejętności uczestników, rozwiązywaniu problemów na różnych stacjach zadaniowych. Stacje te przedstawiały rzeczywiste wydarzenia. Zawody te były okazją do sprawdzenia umiejętności strażaków, a dla zgromadzonych mieszkańców to czas nauki pierwszej pomocy i pogłębiania swojej wiedzy o służbach.

I Miejsce zajęła drużyna MDP im. Edmunda Kuty Powiat Nowy Dwór Mazowiecki

II Miejsce zajęła drużyna MDP Gwizdały Powiat Węgrowski

III Miejsce zajęła drużyna MDP Trzciniec Powiat Pułtuski

Podczas Mistrzostw Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie, których jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, dzięki przychylności Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej i zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu, wzbogaciła się o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy pozyskany z zasobów Państwowej Straży Pożarnej – a konkretnie Akademii Pożarniczej.

Idź do oryginalnego materiału