Nowy sprzęt gaśniczy na wyposażeniu mławskich strażaków

9 miesięcy temu
Zdjęcie: Nowy sprzęt gaśniczy na wyposażeniu mławskich strażaków


Nowoczesny zestaw gaśniczy w postaci lancy gaśniczej z czterema wymiennymi głowicami trafił do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Sprzęt usprawni gaszenie sadzy w przewodach kominowych, ale również będzie bardzo pomocny przy innego rodzaju pożarach.

Corocznie w okresie jesienno-zimowym strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu mławskiego uczestniczą w interwencjach związanych z gaszeniem dymowych przewodów kominowych, spowodowanych ich niewłaściwą eksploatacją. Dotychczas mławscy strażacy gasząc pożary sadzy stosowali gaśnice proszkowe lub piasek, niejednokrotnie pracując na znacznej wysokości, a wykonywane czynności gaśnicze były czasochłonne oraz uciążliwe. Nowa lanca kominowa jest doskonałą alternatywą do szybkiego, a przede wszystkim bezpiecznego gaszenia przewodów kominowych. Odpowiednio zastosowana lanca gaśnicza pozwoli na ugaszenie powstałego pożaru minimalną ilością, bo około szklanką wody rozpraszaną pod dużym ciśnieniem od dołu do wnętrza komina, nie powodując przy tym żadnych uszkodzeń.

Podobnie rewolucyjne zastosowanie ma lanca mgłowa przebiciowa. Mała średnica urządzenia (tylko 18mm) pozwala umieścić ją w niewielkich otworach w celu gaszenia i kontroli warunków wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i nie tylko. Ponadto znajdzie zastosowanie przy chłodzeniu gazów pożarowych w pomieszczeniach zamkniętych, pożarach samochodów, traw, lasów, śmieci, płyt warstwowych, poddaszy, a także przy zastosowaniu specjalnej przedłużki w pożarach torfowisk.

Lance gaśnicze zostały zakupione z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Mławie bryg. Mirosława Wójcika, który bezpieczeństwo i jakość pracy swoich podwładnych stawia zawsze na pierwszym miejscu. Jednocześnie nowe wyposażenie zdecydowanie skróci czas działań gaśniczych, a także na zmniejszy straty popożarowe.

30 września 2023 odbyło się szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu. Część teoretyczna poprowadzona przez instruktora firmy Mist-Tech odbyła się w budynku PSP w Mławie, gdzie omówiono tematy bezpiecznej pracy, uruchamiania, obsługi oraz pracy z urządzaniami.
W części praktycznej, którą zorganizowano na placu przez Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie strażacy mogli pod nadzorem instruktora uruchomić lance, a następnie za ich pomocą ugasić pozorowany pożar.

W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z KP PSP w Mławie oraz druhowie z ochotniczych straży pożarnych z powiatu mławskiego.

Opracowanie: st. kpt. Jacek Dryll – Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Mławie
Zdjęcia: mł. asp. Paweł Staniszewski – KP PSP Mława

Idź do oryginalnego materiału