Strażacy-ochotnicy rozmawiali i planowali

1 tydzień temu

W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wołowie odbyło się spotkanie z władzami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wołowskiego. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Michał Pięta, który podczas swojego wystąpienia szczegółowo omówił funkcjonowanie ustawy o OSP, a następnie podsumował ilość przyznanych środków dla OSP z terenu województwa dolnośląskiego oraz odpowiedział na wszystkie pytanie nurtujące druhów. Na zakończenie Komendant podziękował strażakom OSP z powiatu wołowskiego za skuteczne działanie, a także za ogromy, nieoceniony wkład w ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dodatkowo omówione zostały ważne zagadnienia związane z: Zasadami przyznawania świadczenia ratowniczego, Dofinansowaniem jednostek OSP, rozliczaniem dotacji z budżetu państwa oraz potrzebami na rok 2023, Planami szkoleń i ćwiczeń na rok 2023, w tym recertyfikacji KPP oraz testów w komorze dymowej strażaków OSP, Zasadami BHP podczas działań ratowniczych oraz w trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia.

Idź do oryginalnego materiału