Strażacy ochotnicy z Gminy Łomża oczyszczali Górę Królowej Bony

mylomza.pl 1 miesiąc temu
- Naszą intencją jest oczyszczenie tego terenu i przywrócenie go dla społeczeństwa. To najcenniejszy zabytek archeologiczny w naszym rejonie i musimy o niego zadbać – mówi Piotr Kłys, wójt Gminy Łomża. W minioną sobotę wójt wraz z ok. 50 strażakami ze wszystkich jednostek OSP Gminy Łomża, po raz kolejny oczyszczali grodzisko z porastających go krzaków i samosiewek.


Wczesnośredniowieczne grodzisko w Starej Łomży powszechnie zwane „Górą Królowej Bony” obejmuje teren o powierzchni ponad 3,5 ha. Składa się gródka okolonego pierścieniowatym wałem oraz dwóch dużych podgrodzi otoczonych wałami. Cała ta przestrzeń wpisana jest do rejestru zabytków. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu porośnięte było tylko trawą, ale z roku na rok postępuje jego zarastanie krzakami i małymi drzewkami. Niedopuszczenie do rozrostu drzew i krzewów jest działaniem zalecanym przez konserwatora zabytków, które pomaga zapobiegać pogarszaniu się stanu zachowania stanowiska, w szczególności degradacji nasypów wałów oraz niszczenia przez systemy korzeniowe nawarstwień stratygraficznych.

Strażacy ochotnicy z Gminy Łomża, wyposażeni w odpowiedni sprzęt
Idź do oryginalnego materiału